Tabără misionară, 10–12 Martie 2017

2017-03-05_142745

 

Iubiți frați și surori din Uniunea Romana, avem bucu­ria să vă infor­măm că în peri­oa­da 10–12 Martie, va avea loc o tabă­ră misio­na­ră orga­ni­za­tă spe­cial pen­tru pri­e­te­nii pe care îi avem în afa­ra bise­ri­cii.

Aceasta întâl­ni­re va avea loc la Campus Porumbacu. Dacă aveți pri­e­te­ni în afa­ra bise­ri­cii, vă invi­tăm să par­ti­ci­pați împre­u­nă cu ei la aceas­tă tabă­ră.

Din pro­gra­mul tabe­rei:

- teme medi­ca­le adap­ta­te nevo­i­lor par­ti­ci­pan­ți­lor;

- teme spi­ri­tu­a­le adap­ta­te nevo­i­lor par­ti­ci­pan­ți­lor;

- instru­i­re în bucă­tă­rie;

- dis­cu­ții inte­rac­ti­ve cu între­bări și răs­pun­suri;

- hidra­ta­re și vita­mi­ni­za­re cu sucuri natu­ra­le;

- ieși­re în aer liber;

- timp de păr­tă­șie;

Temele medi­ca­le vor fi sus­ți­nu­te de către : Dr. Cristi Chirilă medic rezi­dent si Mot Teodora nutri­ți­o­nist

Prețul va fi: 120 Ron/persoană/toată peri­oa­da.

Cei care doresc să par­ti­ci­pe sunt rugați sa se înscrie până în data de 09 Martie la nr. de tele­fon: 0720100055- Sami Negruț sau 0727300720 — Bobeș Ioan, unde puteți afla și alte infor­ma­ții.

Vă aștep­tăm cu drag!