Seminar de familie

Small fantastic island with a house and backyard in women's hands.

Departamentul de Educație și Familie al Asociației Adventiștilor de Ziua a Șaptea – Mișcarea de Reformă, vă invi­tă în peri­oa­da 31 mar­tie – 2 apri­lie, 2017, la un Seminar de Familie, sus­ți­nut de fr. Mario Alvarado, Secretarul Departamentului de Familie al Conferinței Generale.

Întâlnirea va avea loc la Campusul bise­ri­cii noas­tre din Porumbacu de Sus. Prețul pen­tru caza­re și masă, pen­tru întrea­ga peri­oa­dă, este de 100 lei de per­soa­nă. Cazarea se va face înce­pând cu ora 14, până, cel târ­ziu la ora 19:30. (Soarele apu­ne la 19:50).

Vă rugăm să vă anun­țați din timp par­ti­ci­pa­rea, adresân­du-vă fr. Ionel Aria (tele­fon 0762 116 410), sau fr. Ioan Bobeș (tele­fon 0727 300 720).