Tabără misionară — 13–15 Octombrie

DSC_0040Dragi pri­e­te­ni și mem­brii ai bise­ri­cii din Uniunea Romană,
Avem bucu­ria sa vă infor­măm că în peri­oa­da 13–15 Octombrie 2017, va avea loc o nouă taba­ră misio­na­ră orga­ni­za­tă spe­cial pen­tru pri­e­te­nii pe care îi avem în afa­ra bise­ri­cii. Aceasta intal­ni­re va avea loc la Campus Porumbacu.
Dacă aveți pri­e­te­ni în afa­ra bise­ri­cii, vă invi­tăm să par­ti­ci­pați împre­u­nă cu ei la aceas­tă tabă­ră.
Din pro­gra­mul tabe­rei:
- teme medi­ca­le și spi­ri­tu­a­le adap­ta­te nevo­i­lor participanților;
- instru­i­re in bucătărie;
- dis­cu­ții inte­rac­ti­ve cu între­bări și răspunsuri;
- hidra­ta­re și vita­mi­ni­za­re cu sucuri naturale;
- ieși­re în aer liber;
- timp de părtășie.
Temele medi­ca­le vor fi sus­ți­nu­te de către :
Dr.Cristi Chirilă medic rezi­dent și
Moț Teodora nutritionist
Prețul va fi: 120 Ron/persoană/toată perioada.
Cei care doresc să par­ti­ci­pe sunt rugați să se înscrie pană în data de 09 Octombrie la nr. de tele­fon: 0720100055- Sami Negruț sau 0727300720 — Bobeș Ioan, unde puteți afla și alte informații.
Vă aștep­tăm cu drag!