TABĂRĂ MISIONARĂ, 19–21 Ianuarie 2018

2017-12-12_154758Dragi pri­e­te­ni și mem­brii ai bise­ri­cii din Uniunea Romană,

Avem bucu­ria sa vă infor­măm că în peri­oa­da 19–21 Ianuarie 2018, va avea loc o nouă tabă­ră misio­na­ră orga­ni­za­tă spe­cial pen­tru pri­e­te­nii din afa­ra bise­ri­cii. Aceasta întâl­ni­re va avea loc la Campus Porumbacu.

Dacă aveți pri­e­te­ni în afa­ra bise­ri­cii, vă invi­tăm să par­ti­ci­pați împre­u­nă cu ei la aceas­tă tabără.

Din pro­gra­mul taberei:

- teme medi­ca­le adap­ta­te nevo­i­lor participanților;

- teme spi­ri­tu­a­le adap­ta­te nevo­i­lor participanților;

- instru­i­re in bucătărie;

- dis­cu­ții inte­rac­ti­ve cu între­bări și răspunsuri;

- hidra­ta­re și vita­mi­ni­za­re cu sucuri naturale;

- ieși­re în aer liber;

- timp de părtășie;

Temele medi­ca­le vor fi sus­ți­nu­te de către : Dr. Cristi Chirilă medic rezident 

                                                                               Moț Teodora nutriționist

Prețul va fi: 140 Ron/persoană/toată perioada.

Cei care doresc să par­ti­ci­pe sunt rugați să se înscrie pană în data de 10 Ianuarie 2018 la nr. de tele­fon: 0720100055- Sami Negruț sau 0727300720 — Bobeș Ioan, unde puteți afla și alte informații.

Vă aștep­tăm cu drag!