TABĂRĂ MISIONARĂ 29–31 MARTIE 2019

 

Dragi pri­e­te­ni și mem­bri ai bise­ri­cii AZS-MR,

Avem bucu­ria de a vă invi­ta la o nouă tabă­ră misio­na­ră, orga­ni­za­tă de depar­ta­men­tul misio­nar al UNIUNII ROMÂNE, care va avea loc la Campus Porumbacu  în peri­oa­da 29 — 31 MARTIE 2019, sub gene­ri­cul „ASEMENEA DOMNULUI HRISTOS” 

 

Din pro­gra­mul taberei:

- teme medicale;

- teme spirituale;

- noțiuni teo­re­ti­ce și prac­ti­ce de api­fi­to­te­ra­pie (nou);

- instru­i­re în bucătărie;

- dis­cu­ții inte­rac­ti­ve cu între­bări și răspunsuri;

- hidra­ta­re și vita­mi­ni­za­re cu sucuri naturale;

- ieși­re în aer liber;

- timp de păr­tă­șie.

Temele medi­ca­le vor fi sus­ți­nu­te de către : Dr. Emil Barbu – medic chirurg

                                                                              Teodora Moț    — nutriționist

Temele de api­fi­to­te­ra­pie vor fi sus­ți­nu­te de: Dana Maftei   — asis­tent farmacie

Prețul va fi: 140 Ron/persoană/toată peri­oa­da (caza­re și masă).

                Vă aștep­tăm să fiți ală­tu­ri de noi, împre­u­nă cu pri­e­te­nii voș­tri din afa­ra bisericii.

Cei care doresc să par­ti­ci­pe sunt rugați să se înscrie pană la data de 24 mar­tie 2019 la nr. de telefon:

0799 880 551 – Daniel Maftei 

0720 100 068 – Florin Dărămuș

 Pentru  alte infor­ma­ții (loca­ție, caza­re, etc.) puteți suna la nr. de telefon:

                0727300720 — Bobeș Ioan.

 

Vă aștep­tăm cu drag!