Dialog al liderilor din Adventism

CG AZSMR, 1 mar­tie, 2019 — Statele Unite Declarație pri­vind întâl­ni­ri­le din­tre lide­rii Adventiștilor de Ziua a Șaptea Mișcarea de Reformă și lide­rii Adventiștilor de Ziua a Șaptea.    Dragi frați din AZS-MR,       De‑a…

TABĂRĂ MISIONARĂ 29–31 MARTIE 2019

  Dragi pri­e­te­ni și mem­bri ai bise­ri­cii AZS-MR, Avem bucu­ria de a vă invi­ta la o nouă tabă­ră misio­na­ră, orga­ni­za­tă de depar­ta­men­tul misio­nar al UNIUNII ROMÂNE, care va avea loc la Campus Porumbacu  în peri­oa­da 29…

“ARMURA ÎNVINGĂTORULUI” – Tabără de primăvară pentru tineri

 Prin ha­rul lui Dumnezeu  vă in­vităm cu drag să par­ti­ci­pați în  pri­mă­va­ra  aces­tui an la o ta­bără orga­ni­zată de Departamentul de Tineret al Uniunii Române AZSMR, în peri­oada 25–29  Aprilie 2019, la Campus Porumbacu, jud. Sibiu,…