AZS-MR

„Ambasadori pentru Hristos”

Săptămâna de rugă­ciu­ne   În Era infor­ma­țio­na­lă de astăzi, este des­tul de ușor să îți faci o impre­sie des­pre oameni, cău­tând onli­ne, ca să vezi ce pri­e­te­ni au. În Scriptură, Domnul nos­tru Isus Hristos decla­ră:…