AZS-MR

Dar tu?

Marius Stroia      Era o prac­ti­că obiș­nu­i­tă a Domnului Isus ace­ea de a cere cui­va ceva, atunci când avea de fapt de dat, de a pune oame­ni­lor între­bări, atunci când El avea de fapt răs­pun­suri de ofe­rit……