Apel pentru rugăciune și post

20 mar­tie 2020   Iubiți frați mem­brii ai Adventiștilor de Ziua a Șaptea Mișcarea de Reformă,   Ne rugăm ca Domnul Isus Hristos, Mântuitorul nos­tru plin de milă, să con­ti­nue să vă pro­te­je­ze pe voi și…