Tabără pentru tineri la Gura Râştii (Cluj)

“Din Toată Inima” — Tabără pen­tru tineri la Gura Râştii (Cluj) Dragi tineri, avem bucu­ria prin harul lui Dumnezeu de a vă invi­ta în pri­mă­va­ra aces­tui an, la o tabă­ră orga­ni­za­tă de Departamentul de Tineret al…

În atenția membrilor și prietenilor bisericii noastre

„Lăudaţi pe Domnul! Voi lău­da pe Domnul din toa­tă ini­ma mea, în tovă­ră­şia oame­ni­lor fără pri­ha­nă şi în adu­na­re.” (Psalmii 111:1).   Stimați frați,   Așa cum sun­teți deja obiș­nu­iți ca la fie­ca­re doi…

Apel la rugăciune

Nimic nu poa­te fi mai rău decât să începi noul an sub flă­cări imen­se de foc, învă­lu­it de nori de fum, fără casă și fără spe­ran­ță. Pe alt con­ti­nent, zeci de mii de oameni…

An Nou Fericit: Mesaj al Președintelui

În nume­le Conferinței Generale SDARM, vă dorim sănă­ta­te și feri­ci­re atât fizi­că, cât și spi­ri­tu­a­lă în noul an și în urmă­to­rul dece­niu. Președintele GC, fra­te­le Eli Tenório, trans­mi­te un mesaj de anul nou mem­bri­lor…