Tabăra de tineret anulată

Dragi tineri, frați și pri­e­te­ni, având în vede­re situ­a­ția de cri­ză cu care se con­frun­tă și țara noas­tră ca urma­re a pan­de­mi­ei cât și a regu­li­lor impu­se de auto­ri­tăți în legă­tu­ră cu aceas­ta, dorim să vă…