Mesajul fratelui Eli Tenorio președintele C.G. pentru anul 2022

Iubita mea fami­lie a bise­ri­cii Mișcării de Reformă, Fie ca aceas­tă scri­soa­re să vă găseas­că pe fie­ca­re sub gri­ja iubi­toa­re a lui Dumnezeu. Privind îna­poi spre 2021  Apropiindu-ne de înche­ie­rea anu­lui 2021 și de înce­pu­tul anu­lui 2022,…

Scrisoare din partea Departamentului Misionar Medical al CG

Adventiști de Ziua a Șaptea Mișcarea de Reformă Conferința Generală P.O. Box 7240 Roanoke VA 24019–0240 USA Tel +1 540 362 1800 Fax: +1 540 366 ‑2814 CONFERINȚA GENERALĂ Roanoke, Virginia, SUA Departamentul Misionar…