Apel umanitar

Conferinţa Generală a Adventiştilor de Ziua a Şaptea Mişcarea de Reformă PO BOX. 7240 Roanoke, VA 24+19–0240 SUA (540)362‑1800 Fax: (540) 366‑2814 www.sdarm.org       *adre­să ema­il pro­te­ja­tă*                                                                        Sao Paulo-SP, 19 mar­tie 2019   „Aşadar, cât avem…

Dialog al liderilor din Adventism

CG AZSMR, 1 mar­tie, 2019 — Statele Unite Declarație pri­vind întâl­ni­ri­le din­tre lide­rii Adventiștilor de Ziua a Șaptea Mișcarea de Reformă și lide­rii Adventiștilor de Ziua a Șaptea.    Dragi frați din AZS-MR,       De-a…

TABĂRĂ MISIONARĂ 29–31 MARTIE 2019

  Dragi pri­e­te­ni și mem­bri ai bise­ri­cii AZS-MR, Avem bucu­ria de a vă invi­ta la o nouă tabă­ră misio­na­ră, orga­ni­za­tă de depar­ta­men­tul misio­nar al UNIUNII ROMÂNE, care va avea loc la Campus Porumbacu  în peri­oa­da 29…