Congres Online „DOR DE LIBERTATE” 15–18 Octombrie 2020

Dragi tineri și pri­e­te­ni, vă adu­cem la cunoș­tin­ță căci în peri­oa­da 15–18 octom­brie 2020. va avea loc un con­gres de tine­ret ONLINE sub gene­ri­cul „DOR DE LIBERTATE”. Mai jos aveți pro­gra­mul trans­mi­siu­ni­lor LIVE: Joi (15…

Lecții din cartea lui Marcu — SECŢIUNEA ADULŢI

    Cartea lui Marcu a fost scri­să de Marcu Ioan, care a călă­to­rit cu Pavel și Barnaba. „Barnaba însuși era ‘de neam din Cipru‘ (Fapte 4:36); și acum, el și Pavel, înso­țiți de Ioan Marcu, o rudă a lui Barnaba,…

Conectați cu Dumnezeu

Dragi tineri și pri­e­te­ni, Departamentul de tine­ret al Uniunii Române vă invi­tă să urmă­riți o serie de teme sub gene­ri­cul : “Conectați cu Dumnezeu“, Aceste patru seri sunt spe­ci­a­le pen­tru tine­rii din Uniunea Română. Vă…