Ți-ai confirmat prezența? Tabără pentru tineri la Sătic

Invitație

Dragi tineri, avem plă­ce­rea să vă invi­tăm la întru­ni­rea de tine­ret ce va avea loc la Sătic, jud. Argeș, în peri­oa­da 6–8 noiem­brie 2015 cu tema:

Ți-ai confirmat prezența?

Ți-ai confirmat prezența? Tabără pentru tineri la Sătic

Motto: „Să ne bucu­răm, să ne înve­se­lim, și să‑I dăm sla­vă! Căci a venit nun­ta Mielului; soția Lui s‑a pre­gă­tit” — Apocalipsa 19:7

Deschiderea întru­ni­rii va avea loc în data de 6 noiem­brie, la ora 17, iar caza­rea se va face între ore­le 14–16.30.

Costul cază­rii + mân­ca­re este de 120 lei per­soa­nă (toa­tă perioada).

Înscrierile se fac până pe data de 1 noiem­brie 2015 la tel:

  • 0767276582-Cristian Paulescu
  • 0727300723-Cristian Rădoiaș

Din pro­gram: stu­diu, ate­li­e­re de dis­cu­ții, rugă­ciu­ne, expe­rien­țe, cân­tări, foc de tabă­ră, acti­vi­tăți recre­a­ti­ve, plim­ba­re în natură.

Locația: Campus AZS

De reți­nut:

  • RUGAȚI-VĂ PENTRU ACEASTĂ ÎNTRUNIRE!
  • Toți cei care aveți instru­men­te muzi­ca­le și doriți să lău­dați pe Domnul în cadrul tabe­rei, sun­teți rugați să le luați cu voi pen­tru a cân­ta pe par­cur­sul programului.
  • INVITĂ-ȚI PRIETENII
  • Ești dori­tor să par­ti­cipi și nu ai posi­bi­li­ta­te, te rog să suni.
  • Programul va fi res­pec­tat de toți par­ti­ci­pan­ții la tabără.

Organizatori: Departamentul de Tineret al Conferinței Oltenia și Departamentul de Tineret al Conferinței Ardealul de Sud.

Vă aștep­tăm!

Campus AZS, harta Sătic