Cinstea — Tabără pentru tineri la Căsoaia

Cinstea — Tabără în Conferința Banat la Căsoaia între 12–14 iulie 2013

„Cui dato­rați cin­stea, dați‑i cin­stea” Romani 13:7 u.p.

Cinstea, tabără pentru tineri la Complexul turistic Căsoaia

Stimați tineri vă invi­tăm în peri­oa­da 12–14 iulie 2013 la o tabă­ră în Conferința Banat la poa­le­le Munților Zarandului în Complexul Turistic Căsoaia jud. Arad. Vom încer­ca să abor­dăm dife­ri­te aspec­te lega­te de cin­ste, afa­ceri, părinți și perii albi, cură­ția mora­lă, în căsă­to­rie cu pri­e­te­nul sau pri­e­te­na, etc.

Cazarea se face la cam­ping în con­di­ții bune (rus­ti­ce) într-un com­plex turis­tic proas­păt reno­vat cu came­re de 2, 3 și 4 locuri la pre­țul de 30 RON/pat pe noap­te iar mân­ca­rea pe cont pro­priu. Cei care nu aveți posi­bi­li­tăți finan­ci­a­re sunați cu încre­de la orga­ni­za­tori și găsim o solu­ție să fim împreună.

Soarele apu­ne la ora 21:25, recep­ția se face până la ora 21:00!

Termen limi­tă de înscri­e­re: 8 IULIE 2013

Din pro­gra­mul taberei:

Cântări, poe­zii, expe­rien­țe, dez­ba­teri pe tema din gene­ric, stu­diu din Căminul Advent cap. 50 „Cinstea dato­ra­tă părin­ți­lor” și cap. 59 „Părinții în vârstă”.

Sâmbătă sea­ra avem posi­bi­li­ta­tea să ser­vim mămă­li­gu­ță la cea­un, car­tofi copți cu muj­dei, un ceai cald, să par­ti­ci­păm la un foc de tabă­ră, să poves­tim și alte activități.

Duminică avem o pale­tă boga­tă de acti­vi­tăți la alegere:

  • dis­cu­ții pe ateliere
  • plim­ba­re cu biciclete
  • tenis (pe teren cu zgură)
  • tiro­li­a­nă (depla­sa­re pe cabluri cu scripeți)
  • plim­ba­re cu calul sau poneiul
  • plim­ba­re cu șareta
  • tabă­ră de sculptură
  • excur­sie la vâr­ful Highiș (aprox. 4h dus-întors prin pădure)

PS: Toți coriș­tii din Corul Banat sunt invi­tați la o repe­ti­ție de cor în vede­rea par­ti­ci­pă­rii la Congresul Internațional de Tineret de la Mogyorod în peri­oa­da 12–18 AUGUST 2013. Avem câte­va faci­li­tăți impor­tan­te pen­tru coriști! Sunați pen­tru infor­ma­ții la Oz Demis.

Sunați orga­ni­za­to­rii pen­tru mai mul­te informații:

  • Cristi Țona — 0768258486
  • Doru Sârbu — 0727300739

Cum ajungi la tabă­ra Căsoaia?

Complexul se află la o dis­tan­ță de 50 km de muni­ci­pi­ul Arad, res­pec­tiv la 90 km de punc­tul de intra­re în țară prin vama Nădlac.

Traseul de acces din­spre vest este: Arad — Șiria — Mâsca — Măderat — Târnova — Arăneag — Căsoaia, urmând din Arad DJ, iar acce­sul din direc­ția București — Deva pe DN 7 este: Deva — Lipova — Păuliș — Ghioroc — Șiria — Târnova — Arăneag — Căsoaia.

Vă aștep­tăm cu drag!

[fli­c­kr­ba­d­ge set=„72157641496555683“]