Apa curată spre deosebire de apa dulce — Ultimul tren

Tema 5: Apa cura­tă spre deo­se­bi­re de apa dulce
Seria: Ultimul tren — Conferințe de sănă­ta­te și orien­ta­re spi­ri­tu­a­lă sus­ți­nu­te la Cluj-Napoca între 14–28 apri­lie 2013.
Prezintă: Emil Barbu

Apa cura­tă spre deo­se­bi­re de apa dul­ce — Ultimul tren — Video

Sinopsis:

Apa curată spre deosebire de apa dulce

Apa curată - Ultimul tren

Minunea fără calorii

Aport insu­fi­cient de apă

“Deci, fie că mân­ca­ţi, fie că beţi, fie că faceţi alt­ce­va, să faceţi totul pen­tru sla­va lui Dumnezeu.” Sf Ap. Pavel

De ce este apa atât de importantă?

Consumul de apă

 • Respiraţie
 • Digestie
 • Salivă şi lacrimi
 • Control al tem­pe­ra­tu­rii corpului
 • Contracţii mus­cu­la­re

Surse de apă

 • Apă pota­bi­lă
 • Alimente

Pierderi de lichide

Secreţie de acizi

Acid fos­foric

Surplus de calorii

Apa sănă­toa­să:

 • Fără calo­rii
 • Neiritantă
 • La îndemâ­nă
 • Ieftină

Pierderile fizi­o­lo­gi­ce de apă

 • Perspiraţie
 • Transpiraţie
 • Respiraţie
 • Rinichi
 • Intestin

Simptome de deshidratare

 • Sete
 • Culoarea închi­să a urinei
 • Dureri de cap
 • Constipaţie
 • Oboseală
 • Piele usca­tă

Câtă apă tre­bu­ie să bem?

 • 2 paha­re pe zi
 • 12 paha­re pe zi — Edmund Hillary, John Hunt
 • 5 pen­tru a supravieţui
 • 8 pen­tru a te simţi bine
 • 10 pen­tru a jubila

Începe cu două paha­re dimineaţa

Aşteaptă două ore după ser­vi­rea mesei

Cumpărată sau de la robinet?