Alba-Iulia: Proiectul „Tineri în acțiune”

Alba-Iulia, proiectul Tineri în acțiune

Dragi tineri, sun­teți invi­tați să par­ti­ci­pați la Tabăra Misionară ce va avea loc în peri­oa­da 17–23 mar­tie 2014, în ora­șul Alba-Iulia, orga­ni­za­tă de Departamentul de Tineret și Departamentul Misionar ale Conferinței Ardealul de Sud.

Scopul aces­tei tabe­re este de a oferi oame­ni­lor cărți, pli­an­te, infor­ma­ții des­pre sănă­ta­tea tru­pu­lui și a sufle­tu­lui în peri­oa­da 17–21 mar­tie 2014.

Va avea loc un Seminar de Sănătate pen­tru Trup și Suflet în peri­oa­da 21–23 mar­tie 2014.

Tinerii vor învă­ța și vor expe­ri­men­ta cum poți fi un bun Misionar.

Cazarea se va face la Pensiunea „Mama Luța” din satul Ampoița (la 12 km de Alba-Iulia).

Cazarea și mân­ca­rea este spon­so­ri­za­tă de Conferința Ardealul de Sud.

Dorești să participi?

Sună la 0727300723 — Cristian Rădoiaș și înscrie-te până pe data de 10 mar­tie 2014 (30 de locuri disponibile).

Dorești să dăru­iești pen­tru acest proiect?

Sună la 0727300723 — Cristian Rădoiaș sau 0727300705 — Florin Piștea.

Celor inte­re­sați li se va oferi pro­gra­mul detai­lat al taberei.

„Poţi fi mâna de aju­tor a lui Dumnezeu, lucrând aşa cum au făcut uce­ni­cii atunci când i‑a tri­mis Hristos. Tineri şi tine­re, Domnul vă chea­mă să vă înro­la­ţi în lucra­rea Sa. Este foa­me­te în ţară după Evanghelia cea cura­tă.” Evanghelizare cap.3

Vă aștep­tăm!