La fântâna lui Iacov — Tabără pentru tineri la Borsec

Invitație

La fântâna lui Iacov, tabără pentru tineri la Borsec

Dragi tineri, avem plă­ce­rea de a vă invi­ta la întru­ni­rea pen­tru tineri ce va avea loc la Borsec în peri­oa­da 22–25 august, 2014 cu tema:

La fântâna lui Iacov

Din pro­gram:

  • Studiul din cuvân­tul Domnului
  • Grupe de rugăciune
  • Discuții pe tema taberei
  • Program sus­ți­nut de tineri
  • Drumeție
  • Activitate misio­na­ră
  • Foc de tabă­ră, recre­e­re și alte activități

Întrunirea va înce­pe în data de 22 august, la ora 20, iar caza­rea se va face între ore­le 16–19.

Costul cază­rii este de 100 lei/persoană (3 nopți), mân­ca­rea va fi pe cont pro­priu. Cei care se înscriu până în data de 15 august bene­fi­ci­a­ză de o redu­ce­re de 10% pre­țul fiind de 90 lei/persoană (3 nopți).

Invită-ți pri­e­te­nii! (cei care aduc pri­e­te­ni vor bene­fi­cia de ase­me­nea de o redu­ce­re de 10%).

Dorești să par­ti­cipi și nu ai posi­bi­li­ta­tea, sună la unul din nume­re­le de mai jos…

Vă rugăm să vă înscri­eți până pe 20 august 2014!

Înscrieri și deta­lii (des­pre caza­re, loca­ții și alte­le) la 0727300723 — Cristian Rădoiaș, 0741099169 — Adriana Crăcea și 0765254508 — Marian Pîrțac.

Rugați-vă pen­tru aceas­tă întrunire!

Organizatori: Departamentul de Tineret al Conferinței Ardealul de Sud și Departamentul de Tineret al Conferinței Moldova.

Vă aștep­tăm!