Tinerețea, vremea marilor investiții! Tabără la Căciulata

Invitație

Dragi tineri, avem plă­ce­rea de a vă invi­ta la tabă­ra pen­tru tineri ce va avea loc la Călimănești (Căciulata), jud. Vâlcea în peri­oa­da 12–14 iunie 2015 cu tema:

Tinerețea, vremea marilor investiții! Tabără la Căciulata

Tinerețea, vremea marilor investiții!

Motto: „De ce cân­tă­riți argint pen­tru un lucru care nu hră­neș­te? De ce vă dați câști­gul mun­cii pen­tru ceva care nu satu­ră? Ascultați-Mă dar, și veți mân­ca ce este bun, și sufle­tul vos­tru se va desfă­ta cu buca­te gus­to­a­se.” — Isaia 22.2

Deschiderea întru­ni­rii va avea loc în data de 12 iunie, la ora 21, iar caza­rea se va face între ore­le 17–20.

Costul cază­rii este de 65 lei per­soa­nă (2 nopți), cu mân­ca­re pe cont pro­priu.

Înscrierile se fac până pe data de 10 iunie 2015 la tel:

  • 0767276582 — Cristian Paulescu
  • 0727300723 — Cristian Rădoiaș

Locația: Tabăra Școlară Căciulata (lân­gă Hotel Traian, se tra­ver­sea­ză podul pes­te Olt)

De reți­nut:

  • Roagă-te pen­tru aceas­tă întru­ni­re!
  • Toți cei care aveți instru­men­te muzi­ca­le și doriți să lău­dați pe Domnul în cadrul tabe­rei, sun­teți rugați să le luați cu voi pen­tru a cân­ta pe par­cur­sul pro­gra­mu­lui.
  • Invitați-vă pri­e­te­nii!
  • Ești dori­tor să par­ti­cipi și nu ai posi­bi­li­ta­te, te rugăm să suni.
  • Programul va fi res­pec­tat de toți par­ti­ci­pan­ții la tabă­ră.

Organizatori: Departamentul de Tineret al Conferinței Ardealul de Sud și Departamentul de Tineret al Conferinței Oltenia.

Programul tabe­rei:

Vineri 12 iunie 2015
17:00 – 20:00 Timp alo­cat cază­rii
20:00 – 21:00 Cina
21:00 – 21:30 Deschiderea Sabatului
21:30 – 22:30 Momente de păr­tă­șie și lau­dă
23:00 Stingerea

Sâmbătă 13 iunie 2015
08:00 – 08:15 Altarul de dimi­nea­ță
08:15 – 09:00 Micul dejun
09:00 – 09:30 Program de lau­dă prin cân­te­ce
09:30 – 10:45 Școala de Sabat
11:15 – 13:00 Tema 1 și ate­li­e­re de dis­cu­ție
13:00 – 14:00 Masa de prânz
14:00 – 17:00 Pauza (timp pen­tru recre­e­re sau dru­me­ție în natu­ră)
17:00 – 19:00 Program de laudă(cântece, poe­zii, expe­rien­țe)
19:00 – 20:00 Cina
21:15 – 21:30 Închiderea Sabatului
21:30 – 23:30 Diverse acti­vi­tăți
00:00 Stingerea

Duminică 14 iunie 2015
08:00 – 08:30 Altarul de dimi­nea­ță
08:30 – 09:30 Micul dejun
09:30 – 11:00 Tema 2 și con­clu­zii
11:30 – Vizitarea unor obiec­ti­ve turis­ti­ce și alte acti­vi­tăți recre­a­ti­ve.

Vă aștep­tăm!