Împărăteasa Estera: Tabără de vară pentru copii

Împărăteasa Estera

Împărăteasa Estera: Tabără de vară pentru copii

Dragi copii avem din nou deo­se­bi­ta bucu­rie de a vă invi­ta pe toți cei ce sun­teți în cla­se­le 0–8 (apro­xi­ma­tiv 6–15 ani), la o tabă­ră de vară a șco­lii Timotei, orga­ni­za­tă în Conferința Ardealul de Nord.

Perioada: 4–11 august 2015. Tabăra va înce­pe marți 4 august, apro­xi­ma­tiv ora 18:00 și se va înche­ia marți 11 august, apro­xi­ma­tiv la amiază.

Locația: Sediul Bisericii AZSMR din ora­șul Cluj Napoca, str. Teleorman, nr. 27.

Programul taberei:

 • Tema prin­ci­pa­la de stu­diu va fi des­pre „Împărăteasa Estera”.
 • Ateliere de dis­cu­ții pe baza temei prin­ci­pa­le dar și alte subiec­te interesante.
 • Ore de muzi­că, sănă­ta­te, desen, diri­gen­ție etc.
 • Excursii la dife­ri­te obiec­ti­ve turis­ti­ce din oraș sau din alte loca­li­tăți din apro­pi­e­re, momen­te de păr­tă­șie, de joa­că, etc.

Nu uitați să luați cu voi:

 • Biblia
 • câte­va rechi­zi­te (ex.caiet, pix, creion)
 • hai­ne adec­va­te atât pen­tru ore­le de stu­diu cât și pen­tru excur­sii sau joacă,
 • instru­men­te muzi­ca­le (cei care aveți și cân­tați la ele).

Prețul este de 200 lei/persoana, aces­ta inclu­de caza­rea și masa pe toa­tă peri­oa­da tabe­rei, mate­ri­a­le nece­sa­re pen­tru dife­ri­te acti­vi­tăți din cadrul pro­gra­mu­lui și de ase­me­nea cos­tu­ri­le pen­tru excur­si­i­le care se vor face.

Pentru înscri­e­re sau alte deta­lii, puteți suna până în data de 28 iulie 2015 la urmă­toa­re­le nume­re de telefon:

 • 0748504892 — Krisztina Breda
 • 0737433099 — Daniel Bernad
 • 0720100094 — Ghiță Ulici

Mai mul­te poze de la tabe­re ante­ri­oa­re pe con­tul Facebook Școala Timotei.

Vă aștep­tăm cu drag!