Știri — Tabăra misionară 19–21 Ianuarie 2018

Prin 2018-01-23_164337harul lui Dumnezeu am avut bucu­ria să petre­cem din nou un timp minu­nat într‑o tabă­ră misio­na­ră la Campus Porumbacu, unde împre­u­nă cu pri­e­te­ni vechi și noi am învă­țat lucruri fru­moa­se legat de sănă­ta­tea fizi­ca și spi­ri­tu­a­lă. S‑au legat pri­e­te­nii noi, s‑au spus expe­rien­țe fru­moa­se, s‑a adus lau­dă lui Dumnezeu prin cân­tări și rugă­ciuni,  iar gân­dul comun îna­in­te de ple­ca­re: Când se va orga­ni­za o nouă tabă­ră? Mulțumim lui Dumnezeu pen­tru aces­te oca­zii minu­na­te de‑a ves­ti Cuvântul Său.