Tabără misionară

Dragi pri­e­te­ni și mem­bri ai bise­ri­cii AZSMR,

 

Departamentul misio­nar al UNIUNII ROMÂNE vă invi­tă să par­ti­ci­pați la tabă­ra misio­na­ră care va avea loc la Campus Porumbacu  în peri­oa­da 23–25 NOIEMBRIE 2018.            

 

Din pro­gra­mul taberei:

- teme medicale ;

- teme spirituale;

- instru­i­re în bucătărie;

- dis­cu­ții inte­rac­ti­ve cu între­bări și răspunsuri;

- hidra­ta­re și vita­mi­ni­za­re cu sucuri naturale;

- ieși­re în aer liber;

- timp de păr­tă­șie.

Temele medi­ca­le vor fi sus­ți­nu­te de către :

Dr. Cristi Chirilă –medic rezident

Moț Teodora      — nutriționist

Prețul va fi: 140 Ron/persoană/toată peri­oa­da (caza­re și masă).

Vă aștep­tăm să fiți ală­tu­ri de noi, împre­u­nă cu pri­e­te­nii voș­tri din afa­ra bisericii.

Cei care doresc să par­ti­ci­pe sunt rugați să se înscrie pană la data de 18 noiem­brie 2018 la nr. de telefon:

0799880551 – Daniel Maftei 

0720100055 — Sami Negruț 

                     Pentru  alte infor­ma­ții (loca­ție, caza­re, etc.) puteți suna la nr. de tele­fon: 0727300720 — Bobeș Ioan.

 

Vă aștep­tăm cu drag!

Tabără pentru tineri la Campus Porumbacu