Tabără de vară pentru copii, 19–22 august 2013

Tabără de vară pentru copii

Dragi pri­e­te­ni,

Toți cei care aveți copii cu vâr­sta între 7 şi 12 ani, vă invi­tăm să le ofe­riți oca­zia de a par­ti­ci­pa la o:

Tabără de vară pentru copii

Genericul „ÎN DRUM SPRE CANAAN”

UNDE?
La Campus AZS-MR Porumbacu de sus.

CÂND?
În peri­oa­da 19 – 22 august 2013.

CE OFERĂ TABĂRA?
Sperăm câte­va zile minu­na­te ală­tu­ri de Dumnezeu şi de pri­e­te­nii de vâr­sta lor.

Programul tabe­rei va cuprinde:

  • stu­diu din expe­rien­ța popo­ru­lui evreu în drum spre Canaan
  • para­le­lă cu via­ța noas­tră în drum spre cer, expli­ca­te pe înțe­le­sul lor
  • ate­li­e­re de muzi­că, desen, sănă­ta­te, engleză
  • cân­te­ce
  • acti­vi­tăți în aer liber

CÂT COSTĂ?
Prețul la aceas­tă tabă­ră de vară este de 120 lei/persoană în care sunt inclu­se cele 3 nopți de caza­re, 3 mese pe zi (înce­pând cu masa de luni la ami­a­ză și ter­minând cu masa de joi la ami­a­ză), mate­ri­a­le­le de care au nevo­ie pen­tru acti­vi­tă­ți­le din tim­pul taberei.

Cei fără posi­bi­li­tăți sunt rugați să sune la organizatori.

Nu uitați:
— să luați la voi Biblia
— hai­ne adec­va­te loca­ți­ei (tem­pe­ra­turi de munte)
— blo­c­k­flu­te sau chi­ta­ră (cei care aveți, nu e nici o pro­ble­mă dacă nu)

Tabăra va înce­pe luni 19 august, ora 11 şi se va înche­ia joi 22 august, ora 16.

ORGANIZATORI: Departamentul de Tineret al Conferinței Ardealul de Sud

Pentru înscri­e­re sau ori­ce alte infor­ma­ții puteți suna la 0727300723 Cristian Rădoiaș sau 0741099169 Adriana Crăcea.

VĂ AȘTEPTĂM CU DRAG!