Drumul spre succes — Tabără de vară pentru copii

Drumul spre succes, tabără de vară pentru copii la Campus Porumbacu august 2014

Dragi pri­e­te­ni,

Toți care aveți copii cu vâr­sta între 7 și 15 ani, vă invi­tăm să le ofe­riți oca­zia de a par­ti­ci­pa la tabă­ra de vară:

Drumul spre succes

Locația: Campus AZS-MR, Porumbacu de sus.

Perioada: între 18–21 august 2014.

Dorim să petre­cem câte­va zile minu­na­te ală­tu­ri de Dumnezeu și de pri­e­te­nii de vâr­sta lor.

Din pro­gram:

  • pre­zen­tări și dis­cu­ții des­pre băr­bați de succes
  • dru­me­ție
  • ate­li­e­re de muzi­că, desen, sănă­ta­te, engleză
  • cân­te­ce
  • acti­vi­tăți în aer liber

Prețul: 150 lei/persoană în care sunt inclu­se cele 3 nopți de caza­re, 3 mese pe zi (înce­pând cu masa de luni la ami­a­ză și ter­minând cu masa de joi la ami­a­ză) și mate­ri­a­le­le de care au nevo­ie pen­tru acti­vi­tă­ți­le din tim­pul taberei.

Cei fără posi­bi­li­tăți sunt rugați să sune la organizatori.

Nu uitați:

  • Biblia
  • să luați cu voi și prietenii
  • hai­ne adec­va­te loca­ți­ei (tem­pe­ra­turi de munte)
  • blo­c­k­flu­te sau chi­ta­ră (cei care aveți, nu e nici o pro­ble­mă dacă nu)

Tabăra va înce­pe luni 18 august, ora 11 și se va înche­ia joi 21 august, ora 16.

Organizatori: Departamentul de Tineret al Conferinței Ardealul de Sud

Pentru înscri­e­re sau ori­ce alte infor­ma­ții puteți suna la 0727300723 Cristian Rădoiaș sau 0741099169 Adriana Crăcea.

Rugați-vă pen­tru aceas­tă tabără!

Vă aștep­tăm cu drag!