Tabără de tineret în Ardealul de Nord

Prin harul lui Dumnezeu avem bucu­ria de a vă invi­ta la tabă­ra orga­ni­za­tă în Departamentul de Tineret al Conferinței Ardealul de Nord, din peri­oa­da 26–28 octom­brie 2012, cu tex­tul mot­to din 2 Corinteni 5:17: “Căci, dacă este cine­va în Hristos, este o făp­tu­ră nouă. Cele vechi s‑au dus: iată că toa­te lucru­ri­le s‑au făcut noi.”

Sub gene­ri­cul ”Dovada ade­vă­ra­tei uce­ni­cii”.

Locul ales pen­tru des­fă­șu­ra­rea aces­te­ia este într-un cadru natu­ral deo­se­bit, caba­na Randra, situ­a­tă la ieși­rea din Șimleul Silvaniei spre Nușfalău, jude­țul Sălaj.

Pentru cei care vor să par­ti­ci­pe, tra­se­ul este următorul:
• din­spre Cluj-Napoca: Zalău — Șimleul Silvaniei
• din­spre Oradea: Marghita — Nușfalău
• din­spre Maramureș: Baia Mare — Cehu Silvaniei — Șimleul Silvaniei

Costul cază­rii este de 30 lei/persoană și se rea­li­zea­ză până vineri, ora 18.00.

Din pro­gram fac par­te următoarele:
— Studiu: Marea Luptă — cap. 20, O mare redeș­tep­ta­re reli­gi­oa­să – vineri
— Prezentare: pe tema inspi­ra­tă din gene­ric – sâm­bă­tă dimineața
— Experiențe și pro­gram de lau­dă: sâm­bă­tă după-amiază
— Activități recre­a­ti­ve: duminică

Toți cei inte­re­sați de acest eve­ni­ment, se pot adre­sa pen­tru mai mul­te deta­lii și înscri­e­re până în 22 octom­brie 2012, la unul din­tre nume­re­le de tele­fon: 0720100094 – Ulici Ghiță și 0720424555 – 0740424555 – 0760424555 – Mureșan Ovidiu.

VĂ AȘTEPTĂM CU DRAG!!!