Curs de nutriţie şi bucătărie vegetariană

Fundația „Perspective” vă invi­tă să par­ti­ci­pați la cur­sul de nutri­ție și bucă­tă­rie vege­ta­ri­a­nă, ce se va des­fă­șu­ra la Campusul fun­da­ți­ei „Perspective” din satul de vacan­ță Porumbacu, jud. Sibiu, în peri­oa­da 14–16 (opțio­nal și 17 sep­tem­brie), 2012.

Partea teo­re­ti­că a cur­su­lui va fi sus­ți­nu­tă de către dr. Emil Barbu din Cluj, iar par­tea prac­ti­că de către bucă­tă­rea­sa șefă a Sanatoriului Fundației Eden din Breaza — doam­na Costea Cornelia.

Din pro­gram:
Bazele ali­men­ta­ți­ei vegetariene
Lapte (soia, migda­le, nuci, alu­ne), tofu, smân­tâ­nă și friș­că vegetală
Pâine inte­gra­lă și azimi din făi­nă integrală
Gluten, mici vege­tali etc.
Sosuri și dres­sing-uri sănătoase
Diferite dro­buri, dife­ri­te șnițele
Chiftele
Diferite cior­be și supe
Deserturi sănătoase

Cazarea se va face vineri, 14 sep­tem­brie, între ore­le 15–16.30.

Modulul stan­dard se va des­fă­șu­ra înce­pând de vineri, ore­le 17.00 până dumi­ni­că după-ami­a­ză, cei dori­tori putând opta în mod supli­men­tar și pen­tru modu­lul opțio­nal, de dumi­ni­că după-ami­a­ză, până luni după-amiază.

Costurile pen­tru modu­lul stan­dard, sunt de 180 RON, inclu­zând cur­sul, 6 mese și două nopți de cazare.
Costurile pen­tru modu­lul stan­dard plus modu­lul opțio­nal, sunt de 240 RON, inclu­zând cur­sul, 9 mese și trei nopți de cazare.

Participarea la curs impli­că res­pec­ta­rea regu­la­men­tu­lui de ordi­ne inte­ri­oa­ră al instituției.

Întrucât locu­ri­le sunt limi­ta­te, înscri­e­ri­le se vor face în ordi­nea anun­ță­rii, în limi­ta locu­ri­lor dis­po­ni­bi­le, la dom­nul Muntean Cornel, tel. 0722381790.

Vă aștep­tăm cu drag!