Tabără de tineret la Mărișel — 11–13 mai, 2012

ALEGE ÎNȚELEPT

„Dacă ești înțe­lept, pen­tru tine ești înțelept“
Prov.9:12 p.p.

Departamentul de Tineret al Conferinței Ardealul de Nord orga­ni­zea­ză în peri­oa­da 11–13 mai 2012 o tabă­ră sub acest generic.
Locul ales pen­tru des­fă­șu­ra­rea aces­te­ia este situ­at în loca­li­ta­tea Mărișel, jud. Cluj și se numeș­te Popasul Iancului.
Pentru cei care vor să par­ti­ci­pe, tra­se­ul este următorul:
• din­spre Cluj ‑Napoca: Gilău — Someșu Cald — Mărișel
• din­spre Oradea: – Huedin – Călata – Dealu Negru – Beliș — Mărișel
Cazarea este asi­gu­ra­tă în came­re cu 2, 3 sau 4 locuri, la pre­țul de 30 RON/pat/persoană/noapte și se rea­li­zea­ză până vineri sea­ra, îna­in­te de apu­sul soarelui.
Din pro­gram fac par­te următoarele:
— Studiu – Marea Luptă- cap. 19 — Lumină prin întu­ne­ric – Vineri seara
— Dezbatere pe tema gene­ri­cu­lui — Alege înțe­lept – Sâmbătă dimineața
— Experiențe și pro­gram de lau­dă — Sâmbătă după-amiază
— Drumeție spre obiec­ti­vul turis­tic — Crucea Iancului — Duminică la prânz.
Toți cei inte­re­sați să par­ti­ci­pe la acest eve­ni­ment, pot obține infor­ma­ții și pot face rezer­vări, până, cel târ­ziu la data de 10 mai 2012 la unul din­tre nume­re­le de tele­fon: 0757792438 – 0729374090 – 0760424555 – Mureșan Ovidiu.

VĂ AȘTEPTĂM CU DRAG!!!