Serie de dezintoxicare la Campus Porumbacu

Între 24 – 31 august 2014 va avea loc o nouă serie de dez­in­to­xi­ca­re la Campus Porumbacu.

Serie de dezintoxicare la Campus Porumbacu

Programul seri­ei de dez­in­to­xi­ca­re va include:

  • Supraveghere medi­ca­lă
  • Regim nutri­țio­nal de dez­in­to­xi­ca­re per­so­na­li­zat, în func­ție de carac­te­ris­ti­ci­le individuale
  • Sesiuni acti­vi­ta­te fizi­că și masaj sub moni­to­ri­za­re medi­ca­lă pe dife­ri­te cla­se de intensitate
  • Educație medi­ca­lă, nutri­țio­na­lă și de relaxare
  • Sesiuni infor­ma­ti­ve și edu­ca­ti­ve medicale
  • Cursuri de nutri­ție și bucă­tă­rie cu demon­stra­ții practice
  • Terapii de relaxare

Pentru mai mul­te deta­lii acce­sați: smartperspective.ro

Atenție, locu­ri­le sunt limitate!

Termenul limi­tă de înscri­e­re este 15 august 2014.

Fotografii din seria ce a avut loc în peri­oada 4–10 mar­tie 2014:

[fli­c­kr­ba­d­ge set=„72157642001694685“]