Cum să-ți găsești iubirea vieții — Campus Porumbacu

Invitație

Dragi tineri, avem plă­ce­rea să vă invi­tăm la Întrunirea de Tineret ce va avea loc la Porumbacu de Sus (Campus AZS-MR) în peri­oa­da 21–23 noiem­brie 2014 cu tema:

Cum să-ți găsești iubirea vieții, tabără pentru tineri la Campus Porumbacu

„Cum să-ți găsești iubirea vieții”

Din pro­gram:

  • Studiul din cuvân­tul Domnului (împre­u­nă cu fr. Radu Ioniță)
  • Grupe de rugăciune
  • Discuții pe tema taberei
  • Program sus­ți­nut de tineri
  • Foc de tabă­ră, recre­e­re și alte activități
  • Activitate misio­na­ră (dumi­ni­că)

Deschiderea întru­ni­rii va avea loc în data de 21 Noiembrie, la ora 16:30, iar caza­rea se va face între ore­le 14–16. (vă îndem­năm să ajun­geți îna­in­te de apu­sul soarelui)

Costul cază­rii este de 55 lei per­soa­nă (2 nopți), cu mân­ca­re pe cont propriu.

Invitați-vă pri­e­te­nii! (cei vin cu pri­e­te­ni vor bene­fi­cia de 10% reducere)

Ești dori­tor să par­ti­cipi și nu ai posi­bi­li­ta­te, te rugăm să suni.

Așteptăm tineri și din alte conferințe.

Vă rugăm să vă înscri­eți până pe 16 noiem­brie 2014.

Pentru înscri­eri și deta­lii (des­pre caza­re) sunați la 0727 300 723 — Cristian Rădoiaș.

Organizator: Departamentul de Tineret al Conferinței Ardealul de Sud.

Vă aștep­tăm!