Seminar de familie pentru cupluri căsătorite

Seminar de familie pentru cupluri căsătorite

Seminar pentru familie

Departamentul de fami­lie al Conferinței Generale orga­ni­zea­ză la Campus Porumbacu în peri­oa­da 1–4 ianu­a­rie 2015 un semi­nar de fami­lie pen­tru cupluri căsătorite.

Seminarul va fi sus­ți­nut de fra­te­le D. Sureshkumar și va înce­pe joi sea­ra, urmând să se înche­ie dumi­ni­că dimineața.

Prețul sub­ven­țio­nat este de 150 RON/persoană, iar înscri­e­ri­le se pot face în limi­ta locu­ri­lor răma­se dis­po­ni­bi­le la fr. Cornel Muntean, tel. 0722–381790.