Prietenia cu Isus și cu aproapele — Tabără pentru copii

Prietenia cu Isus și cu aproapele - Tabără pentru copii la Pensiunea Mama Luța

Dragi pri­e­te­ni,

Toți cei care aveţi copii cu vâr­sta între 7 şi 15 ani, vă invi­tăm să le ofe­ri­ţi oca­zia de a par­ti­ci­pa la tabăra:

Prietenia cu Isus și cu aproapele

Locația

Pensiunea Mama Luța din loc. Ampoița (la 12 Km de Alba-Iulia)

Perioada

Tabăra va înce­pe luni 14 apri­lie, ora 13 şi se va înche­ia joi 17 apri­lie, ora 16.

Ce ofe­ră tabăra?

Sperăm câte­va zile minu­na­te ală­tu­ri de Dumnezeu şi de pri­e­te­nii de vâr­sta lor.

Participanții se vor împăr­ți pe două gru­pe: copii și adolescenți!

Programul

 • Studiu des­pre prietenie
 • Drumeție la Cetatea din Alba Iulia
 • Ateliere de muzi­că, desen, sănătate
 • Vizitarea azi­lu­lui de bătrâni din Alba Iulia
 • Activităţi în aer liber

Prețul

Preţul tabe­rei este de 130 lei/persoană în care sunt inclu­se cele 3 nopţi de caza­re, 3 mese pe zi (înce­pând cu masa de luni la ami­a­ză şi ter­minând cu masa de joi la ami­a­ză), mate­ri­a­le­le de care au nevo­ie pen­tru acti­vi­tă­ţi­le din tim­pul taberei.

Cei fără posi­bi­li­tăți sunt rugați să sune la organizatori.

Nu uita­ţi să luați cu voi:

 • Biblia
 • Haine adec­va­te loca­ţi­ei (tem­pe­ra­turi de primăvară)
 • Blockflute sau chi­ta­ră (cei care aveţi, nu e nici o pro­ble­mă dacă nu)

Pentru înscri­e­re sau ori­ce alte infor­ma­ţii puteţi suna la:

 • 0727300723 — Cristian Rădoiaş
 • 0741099169 — Adriana Crăcea
 • 0762546479 — Semida Ciurea

Vă aștep­tăm cu drag!