Isus, cel mai bun prieten — Tabără pentru copii

Tabără pen­tru copii:

Isus, cel mai bun prieten

Isus, cel mai bun prieten - Tabără pentru copii

Dragi copii, avem plă­ce­rea de a vă invi­ta la aceas­tă tabă­ră în care să‑l des­co­pe­ri­ţi pe Isus ca Mântuitor per­so­nal, ca cel mai bun prieten.

Invitaţia se adre­sea­ză copi­i­lor cu vâr­sta între 6 şi 15 ani. Sunt bine­ve­ni­ţi copi­ii din toa­te con­fe­rinţe­le uniunii.

Locaţia: Campus AZS–MR, Porumbacu de Sus.

Perioada: 28 iulie – 2 august 2015. Sosirea în tabă­ră se va face marţi, 28 iulie, în jurul orei 11, iar ple­ca­rea dumi­ni­ca, 2 august, în jurul orei 17.

Din pro­gra­mul taberei:

 • tema prin­ci­pa­lă de stu­diu va fi Isus — Mântuitor personal
 • vom învă­ţa să ela­bo­răm şi să ţinem un stu­diu biblic
 • ate­li­e­re de muzi­că (nu uita­ţi să vă lua­ţi chi­ta­ra), cre­a­ţie, engle­ză etc.
 • ate­li­er de fotografie
 • excur­sie
 • acti­vi­tă­ţi în aer liber
 • foc de tabără

Nu uita­ţi să lua­ţi cu voi:

 • biblia
 • un caiet (mic, for­mat A5), instru­men­te de scris (pix, creion)
 • o sti­clă de apă de 0,5 l
 • hai­ne adec­va­te atât pen­tru ore­le de stu­diu cât şi pen­tru joa­că şi excursii

Preţul este de 240 lei/persoană. Acesta inclu­de caza­rea, masa şi mate­ri­a­le­le nece­sa­re pen­tru dife­ri­te­le acti­vi­tă­ţi din cadrul taberei.

Pentru înscri­e­re sau alte deta­lii puteţi suna la până în data de 22 iulie 2015 la urmă­toa­re­le nume­re de telefon:

 • 0727300723 Cristian Rădoiaş
 • 0741099169 Adriana Cracea
 • 0727300713 Mihaela Silaghi

La înscri­e­re se com­ple­tea­ză și se tri­mi­te și acor­dul părin­te­lui sau tuto­re­lui copi­lu­lui înscris.

Vă aştep­tăm cu drag!