Nu sunt singur — Ultimul tren

Tema 16: Nu sunt singur
Seria: Ultimul tren — Conferințe de sănă­ta­te și orien­ta­re spi­ri­tu­a­lă sus­ți­nu­te la Cluj-Napoca între 14–28 apri­lie 2013.
Prezintă: Radu Ioniță

Nu sunt sin­gur — Ultimul tren — Video

Sinopsis:

Nu sunt singur

Nu sunt singur - Ultimul tren

Nu e bine singur!

Uimirea asis­ten­ți­lor sociali!

O Rază de speranță!

„Nu vă voi lăsa orfani, Mă voi întoar­ce la voi.” Ioan 14:18

Nu te teme!

Căci Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, care te iau de mâna dreap­tă şi-ţi zic: „Nu te teme de nimic, Eu îţi vin în aju­tor!” Isaia 41:13

Cât de mare dragoste?

„Poate o feme­ie să uite copi­lul pe care‑l alăp­tea­ză, şi să n‑aibă milă de rodul pân­te­ce­lui ei? Dar chiar dacă l‑ar uita, totuși Eu nu te voi uita cu niciun chip: Iată că te-am săpat pe mâi­ni­le Mele…” Isaia 49:15–16

Dragostea care biruie!

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe sin­gu­rul Lui Fiu, pen­tru ca ori­ci­ne cre­de în El să nu pia­ră, ci să aibă via­ţa veci­ni­că.” Ioan 3:16

Domnul mi Se ara­tă de depar­te: „Te iubesc cu o iubi­re veci­ni­că; de ace­ea îţi păs­trez bună­ta­tea Mea!” Ieremia 31:3

Niciodată sin­gur!

„Însă eu sunt tot­dea­u­na cu Tine, Tu m‑ai apu­cat de mâna dreap­tă; mă vei călă­uzi cu sfa­tul Tău, apoi mă vei pri­mi în sla­vă. Pe cine altul am eu în cer afa­ră de Tine? Şi pe pământ nu-mi găsesc plă­ce­rea în nimeni decât în Tine.” Psalmi 73:23–25