Cum să-ți găsești iubirea vieții — Tabără la Moeciu

Dragi tineri, avem plă­ce­rea de a vă invi­ta la tabă­ra pen­tru tineri ce va avea loc la Moeciu de sus în peri­oa­da 10–12 octom­brie 2014 sub genericul:

Cum să-ți găsești iubirea vieții

Cum să-ți găsești iubirea vieții - Tabără la Moeciu

Din pro­gram:

  • Studiul din cuvân­tul Domnului
  • Grupe de rugăciune
  • Discuții pe tema taberei
  • Program sus­ți­nut de tineri
  • Foc de tabă­ră, recre­e­re și alte acti­vi­tăți (con­curs de făcut clăti­te, tenis…)

Deschiderea întru­ni­rii va avea loc în data de 10 octom­brie, la ora 18.30, iar caza­rea se va face între ore­le 15–18.

Costul cază­rii este de 60 lei/persoană (2 nopți), iar mân­ca­rea pe cont propriu.

Invitați-vă și pri­e­te­nii! (pen­tru cei care vin împre­u­nă cu pri­e­te­ni se acor­dă o redu­ce­re de 10%).

Cei care doresc să par­ti­ci­pe și nu au posi­bi­li­ta­tea să sune la organizatori!

Vă rugăm să vă înscri­eți până pe 7 octom­brie 2014!

Înscrieri și deta­lii (des­pre caza­re, loca­ții și alte­le) la 0727300723 — Cristian Rădoiaș, 0767276582 — Cristian Paulescu

Informații uti­le:

Pentru a ajun­ge la cen­trul AZS se călă­to­reș­te pe ruta Brașov – Pitești până în loca­li­ta­tea Moeciu de jos (cca. 30 Km) apoi se mer­ge la stân­ga spre Moeciu de Sus (cca. 7 Km) până în cen­trul satu­lui unde se tre­ce un pod după care se mer­ge din nou spre stân­ga (Valea Băngăleasca cca. 1,5 Km).

Clădirea în care se va face caza­rea este situ­a­tă în par­tea stân­gă pes­te apă.

Mijloacele de trans­port în comun dis­po­ni­bi­le sunt micro­bu­ze­le care cir­cu­lă din jumă­ta­te de oră în jumă­ta­te de oră cu ple­ca­re din Autogara 2 Brașov până în Moeciu de jos, iar din Moeciu de jos spre Moeciu de sus (14.00, 16.30)

Rugați-vă pen­tru aceas­tă întrunire!

Organizatori: Departamentul de Tineret al Conferinței Ardealul de Sud și Departamentul de Tineret al Conferinței Oltenia.

Vă aștep­tăm!