Tabără de copii și tineri și cursuri la Campus Porumbacu

În peri­oa­da 3 — 8 ianu­a­rie 2012 va fi orga­ni­za­tă la Campus Porumbacu o tabă­ră de copii și tineri (cla­se­le 5–12), cu semi­na­rii pe teme de pri­e­te­nie și rela­ții soci­a­le, împre­u­nă cu un CURS FOTO și de UTILIZARE A CALCULATORULUI LA NIVEL MEDIU ȘI AVANSAT.

În peri­oa­da 8–15 ianu­a­rie 2012 se va orga­ni­za la Campus Porumbacu o tabă­ră de copii (cla­se­le 1–8), cu semi­na­rii pe teme bibli­ce și cur­suri de lim­bi străine.

Ambele tabe­re vor avea prin­tre acti­vi­tăți pro­gram de stu­diu biblic.
Participarea se va face în urma înscri­e­rii pre­a­la­bi­le (până în data de 24 decem­brie la tel. 0722381790 — la fr. Cornel Muntean).