Convenția muzicienilor Adventiști Reformiști

Un eve­ni­ment la nivel mondi­al rea­li­zat de muzi­cieni pen­tru muzicieni

Cu acest eve­ni­ment spe­răm să:

Motivați și încu­ra­jați muzi­cie­nii noș­tri să-și dezvol­te în con­ti­nu­a­re talen­te­le pen­tru onoa­rea și glo­ria lui Dumnezeu prin mesa­je spirituale.

Construiți CONEXIUNI și ajutați‑i pe muzi­cie­nii noș­tri să lucre­ze în echi­pe și să dezvol­te minis­te­re muzi­ca­le locale.

INSPIRĂ muzi­cieni prin măr­tu­rii și expe­rien­țe de la alți muzi­cieni pro­fe­si­o­niști din întrea­ga lume.

INTERACȚIONAȚI și ascul­tați între­bă­ri­le tine­ri­lor noș­tri muzi­cieni din întrea­ga lume, pre­cum și ofe­riți răs­pun­suri în func­ție de inte­re­se­le lor.

Vă rugăm să vă ală­tu­rați pen­tru patru sesiuni de mesa­je pre­gă­ti­te spe­cial pen­tru dvs. de oas­peți din întrea­ga lume, pano­uri de dis­cu­ții, măr­tu­rii și, desi­gur, mul­tă muzi­că! Evenimentul va avea loc prin Zoom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesiunea 1
Vineri — 13 noiembrie
10:00 AM SUA (ORA DE VEST)
01:00 PM SUA (ORA DE EST)
01:00 PM PERU
05:00 AM AUSTRALIA — Sydney (sâm­bă­tă 14 noiembrie)
15:00 BRASIL — São Paulo
08:00 PM ROMÂNIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesiunea 2
Vineri — 13 noiembrie
16:00 SUA (ORA DE VEST)
19:00 SUA (ORA EST)
19:00 PERU
11:00 AUSTRALIA — Sydney (sâm­bă­tă 14 noiembrie)
21:00 BRĂILA — São Paulo
02:00 AM ROMÂNIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesiunea 3
Sâmbătă — 14 noiembrie
11:00 AM SUA (ORA DE VEST)
14:00 SUA (ORA EST)
14:00 PERU
06:00 AM AUSTRALIA — Sydney (Duminică 15 noiembrie)
16:00 BRASIL — São Paulo
21:00 ROMÂNIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesiunea 4
Duminică — 15 noiembrie
11:00 AM SUA (ORA DE VEST)
14:00 SUA (ORA DE EST)
14:00 PERU
06:00 AUSTRALIA — Sydney (luni 16 noiembrie)
16:00 BRASIL — São Paulo
21:00 ROMÂNIA