Apel la rugăciune

Nimic nu poa­te fi mai rău decât să începi noul an sub flă­cări imen­se de foc, învă­lu­it de nori de fum, fără casă și fără spe­ran­ță. Pe alt con­ti­nent, zeci de mii de oameni lup­tă cu valu­ri­le înfri­co­șătoa­re care lovesc. Bilanțul vie­ți­lor pier­du­te indi­că rezul­ta­te îngrozitoare.

„Acum, Doamne, ce mai pot nădăj­dui eu?  În Tine îmi este nădej­dea.” (Psalmii 39:7)

Suntem întris­tați de ceea ce se petre­ce depar­te de țara noas­tră, însă aproa­pe de ini­ma noas­tră. Dacă pen­tru unii, nu mai exis­tă spe­ran­ță, să ne rugăm dar, pen­tru cei ce au rămas în viață.

Vă invi­tăm să vă rugați pen­tru cei loviți de dez­as­tre­le ce învă­lu­ie lumea noastră.

 „… rugați-vă unii pen­tru alții …” (Iacov 5:16)

Vă îndem­năm să vă rugați pen­tru toa­te fami­li­i­le care sunt încă în via­ță și trec prin situ­a­ții gre­le în Australia, Indonezia și în alte păr­ți ale lumii.

„… Mare pute­re are rugă­ciu­nea fier­bin­te a celui nepri­hă­nit.” (Iacov 5:16)

ima­gini — https://playtech.ro/stiri/efectul-bizar-al-incendiilor-din-australia-oamenii-au-ramas-socati-de-ce-au-descoperit-la-2000-de-kilometri-distanta-73144