Congres internaţional de tineret Huesca (Spania), 28 iulie — 02 august 2009

În acest an, 2009, Spania — va găz­dui Congresul Internațional de Tineret, cu gene­ri­cul: „EVENIMENTELE FINALE, ‘VINO DOAMNE ISUSE’!“. Adunarea se va des­fă­șu­ra în peri­oa­da 28 iulie — 2 august 2009. Pentru a putea par­ti­ci­pa la CIT-2009, este nevo­ie să vă înre­gis­trați preventiv.

Înregistrarea la CIT-2009, se face On-Line, și ter­me­nul de înscri­e­re a fost pre­lun­git până la data de 20 iunie 2009.

Frații din Spania doresc să faci­li­te­ze par­ti­ci­pa­rea a cât mai mulți tineri din România. În acest scop se ofe­ra să sub­ven­țio­ne­ze în pro­por­ție de 50% cos­tul pen­tru caza­re și masă pen­tru toți tine­rii care nu își pot per­mi­te pla­ta inte­gra­lă. Deci va puteți înscrie până în data de 20 iunie achi­tând doar 75 de euro pen­tru 5 zile (caza­re și masă).

Mai mul­te infor­ma­ții la adre­sa: www.yc2009.info