Tabără de tineret la Mujdeni, 8–10 mai 2009

Creștinismul prac­tic

Departamentul de Tineret al Conferinței Ardealului de Nord vă invi­tă ca în peri­oa­da 8–10 mai 2009, să luați par­te la bucu­ria ce o sim­țim în păr­tă­șia cu pri­e­te­nii nos­tri la adu­nari de tabe­re. De aceas­tă dată, locul ales pen­tru a ne întâl­ni este com­ple­xul turis­tic Mujdeni, afla­ta la 30 de Km de muni­ci­pi­ul Satu Mare, pe ruta Satu Mare-Livada-Mujdeni sau din­spre Maramureș, pe ruta Sighetul Marmatiei-Orașu Nou-Mujdeni, Baia Mare-Livada-Orasu Nou (spre Sighet).

În cadrul aces­tei tabe­re, dis­cu­ți­i­le se vor axa pe tema:

Lucrare de binefacere

și au ca punct de por­ni­re, mot­to-ul pre­zen­tat în Iacov 1:27:

„ Religiunea cura­tă și neîn­ti­na­tă, îna­in­tea lui Dumnezeu, Tatăl nos­tru, este să cer­ce­tăm pe orfani și pe vădu­ve în neca­zu­ri­le lor, și să ne păzim neîn­ti­nați de lume.”

În pro­gram, mai este inclus:

-Studiu Studiu din Marea Luptă: Cap. 10 — Înaintarea Reformei în Germania

-Studiu pe tema pro­pu­să de generic

-Alte Alte acti­vi­tăți: excur­sie în natu­ră, acțiuni recreative

Cazarea se face în came­re cu 2, 3, 4 si 5 paturi, mome­tan fiind exclu­să vari­an­ta ocu­pă­rii unui pat de către mai mul­te persoane.

Prețul este de 30 RON/pat/noapte.

Pentru infor­ma­ții și rezer­vări, cei dori­tori sunt rugați să se adre­se­ze, până la data de 1 Mai 2009, la unul din­tre nume­re­le de telefon:

0720100051 — Bora Gabriel

0729374090 sau 0766674305 — Muresan Ovidiu

Vă aștep­tăm cu drag!