An Nou Fericit: Mesaj al Președintelui

În nume­le Conferinței Generale SDARM, vă dorim sănă­ta­te și feri­ci­re atât fizi­că, cât și spi­ri­tu­a­lă în noul an și în urmă­to­rul dece­niu. Președintele GC, fra­te­le Eli Tenório, trans­mi­te un mesaj de anul nou mem­bri­lor bise­ri­cii din întrea­ga lume.