Adunare spirituală — Dregători de spărturi

2017-11-02_174554Frații voș­tri în Domnul Isus din con­fe­rin­ța Moldova, orga­ni­zea­ză o întâl­ni­re spi­ri­tu­a­lă cu gene­ri­cul „ Dregători de spăr­turi„.

Adunarea va avea loc Duminică 5 Noiembrie la casa de rugă­ciu­ne din comu­ni­ta­tea Câmpuri din jude­țul Vrancea.

Programul va înce­pe la ore 10.

Invitat spe­cial din par­tea uniu­nii Române, — Fr. Marian Manolache

Va mai fi pre­zent și gru­pul Ammiel.

Vă aștep­tăm cu drag! Domnul să bine­cu­vân­te­ze popo­rul Său!