„Dregător de spărturi” — Siret 19 noiembrie

2017-11-10_111004
Conferința Moldova, orga­ni­zea­ză Duminică 19 noiem­brie, o adu­na­re spe­cia­lă pen­tru fra­ții și suro­ri­le din par­tea de nord a con­fe­rin­ței cu gene­ri­cul  „Dregător de spărturi”

La aceas­tă întâl­ni­re vom avea ca oas­pe­te pe fr. Nelu Bogdan!

De ase­me­nea gru­pul Ammiel ne va pur­ta pe ari­pi­le muzi­cii sacre înăl­țând ini­mi­le și gân­du­ri­le noas­tre spre ceruri.

Adunarea va înce­pe la ora 10.

Vă aștep­tăm cu drag! Domnul să bine­cu­vân­te­ze popo­rul Său!