Adunare spirituală la Slobozia, 25 februarie 2007

Pentru dumi­ni­că, 25 febru­a­rie 2007 este pro­gra­ma­tă o adu­na­re spi­ri­tu­a­lă în comu­ni­ta­tea Slobozia, la care sunt aștep­tați să par­ti­ci­pe toți fra­ții și pri­e­te­nii din loca­li­ta­te și din comu­ni­tă­ți­le înve­ci­na­te. (Informații și poze actu­a­li­za­te urmea­ză)