„Da, Eu vin curând.” — Adunare spirituală la Târgu Mureș

clock-and-calendar-featured-w740x493

Ziua de 29 octom­brie, a fost o zi pli­nă de bucu­rie și spe­ran­ță pen­tru comu­ni­ta­tea din Târgu Mureș. S‑au adu­nat în număr fru­mos pen­tru a dis­cu­ta des­pre reve­ni­rea Prințului uni­ver­su­lui. Am sim­țit cu toți cei care am fost aco­lo, pre­zen­ța Domnului. Întâlnirea noas­tră s‑a înche­iat cu mul­te între­bări per­so­na­le, cum ar fi -( Sunt eu gata să mă întâl­nesc cu El? Dacă Isus ar veni acum, care este rela­ția mea cu cerul? )…și mul­te alte­le. În final ne-am rugat ca bunul Mântuitor să ne aju­te să fim acel popor deo­se­bit gata să urce la cer!2017-11-06_085120 - Copie 2017-11-06_085212 - Copie 2017-11-06_085304 2017-11-06_085449 2017-11-06_085548 2017-11-06_085656 2017-11-06_090134 2017-11-06_090538 2017-11-06_090638 2017-11-06_090727 2017-11-06_090748