Tabără internaţională de tineret la Şelimbăr (Sibiu), 21–27 iulie 2008

În peri­oa­da 21–27 iulie 2008 va fi orga­ni­za­tă la Sibiu-Șelimbăr o tabă­ră inter­națio­na­lă de tine­ret a AZSMR la care este aștep­ta­tă par­ti­ci­pa­rea fra­te­lui Peter D. Lausevic, vice­pre­șe­din­te­le Conferinței Generale a AZSMR și a fra­te­lui Neville Stuart Brittain, fost pre­șe­din­te al Conferinței Generale a AZSMR.

Programul tabe­rei va cuprin­de și cel puțin 2 ieșiri în natu­ră în zone­le turis­ti­ce monta­ne din apro­pi­e­re, în func­ție de vre­me și de opțiu­ni­le participanților.

Cazarea se va face la pre­țul de numai 30 RON/persoană/noapte în came­re cu maxim 4 paturi și grup sani­tar propriu.

Cei dori­tori pot opta și pen­tru pache­tul de 3 mese/zi la pre­țul de 25 RON/persoană/zi.

Masa va fi găti­tă de per­so­na­lul insti­tu­ți­ei res­pec­ti­ve sub îndru­ma­rea și supra­ve­ghe­rea noastră.

Înscrierile se vor face până cel târ­ziu pe 30 iunie 2008, însă cu cât vă veți înscrie mai devre­me, cu atât mai mari sunt șanse­le să găsiți locuri disponibile.

- TERMENUL DE ÎNSCRIERE S‑A PRELUNGIT PÂNĂ LA 15 IULIE 2008
— COPIII PÂNĂ LA 8 ANI SUNT CAZAȚI GRATIS IN PAT CU PARINȚII
— LA MASĂ, PENTRU COPIII PANA LA 8 ANI SE POATE OPTA PENTRU PORȚIE DE COPII, CU 50% REDUCERE LA PREȚ
— CEI CARE DORESC SA DOARMĂ CATE DOI ÎNTR-UN PAT, VOR PLĂTI CATE 20 RON/PERS/NOAPTE FIECARE
— SE POATE OPTA ȘI PENTRU MAI PUȚINE MESE PE ZI, LA URMATOARELE PREȚURI: MIC DEJUN — 7 RON, PRANZ — 12 RON, CINA — 6 RON

Descarcați pro­gra­mul taberei!

Pentru infor­ma­ții supli­men­ta­re puteți suna la
(+4)0727300719 (Bogdan Pomană) sau la
(+4)0727300710 (Marius Stroia)