Tabără de tineret la Bucov, 3–5 octombrie 2008

Genericul:
Isus, un pri­e­ten al celor tineri

Locație:
Se va des­fa­su­ra în peri­oa­da 3–5 Oct. 2008 la Bucov.

Informații:
Rezervări și infor­ma­ții supli­men­ta­re la numă­rul de tele­fon 0727–300.785— Fr. Marian Sârbu, depar­ta­men­tul de tine­ret al Conferinței Muntenia.