Tabără de tineret la Roșia Nouă, 18–20 septembrie 2009

Între 18–20 sep­tem­brie 2009, va avea loc la Roșia Nouă, jude­țul Arad, o tabă­ră de tine­ret a con­fe­rin­ței Banat.

Pentru deta­lii acce­sați www.tineribanat.ro