Tabără de tineret în Banat (generația anilor ’90), 28–30 august 2009

Avem bucu­ria de a‑i invi­ta pe toți cei care au făcut par­te din Cercul de Tineret Banat pe par­cur­sul ani­lor ’90 sau au par­ti­ci­pat vreo­da­tă la adu­nă­ri­le din Banat, la o reîn­tâl­ni­re spe­cia­lă în peri­oa­da 28–30 august 2009.
Locul ales pen­tru aceas­tă adu­na­re este tabă­ra Dezna, jud. Arad, la poa­le­le Munților Codru Moma, loc în care am petre­cut cli­pe deo­se­bi­te și de neu­i­tat în acel timp. Amintirea momen­te­lor de rugă­ciu­ne, a împăr­tă­și­rii expe­rien­țe­lor din lucra­re misio­na­ră, a stu­di­i­lor cu dis­cu­ții plă­cu­te spe­răm să tre­zeas­că în noi dorin­ța de a ne reîn­tâl­ni după atâ­ția ani.

Tinerii de odi­ni­oa­ră, acum împre­u­nă cu fami­li­i­le pe care Domnul li le‑a dat în acest timp, sunt aștep­tați să se înscrie până în data de 25 august, la urmă­toa­re­le nume­re de telefon:
— 0727 300811 — Sârbușcă Beniamin
— 0727 300812 — Buzdugan Daniel
— 0722 343739 — Boje Lidia

Cazarea se va face în:
— cor­turi: 7,5 ron/persoana/noapte – (cor­tu­ri­le participanților!)
— căsuțe și came­re: 30 ron/ pat/noapte
— hotel *** în sta­țiu­nea Moneasa (7 km de la Dezna): 60 ron/pat/noapte
Mâncare se adu­ce de acasă.

Dorim ca fie­ca­re par­ti­ci­pant să aibă o con­tri­bu­ție la reu­și­ta aces­tei tabe­re, prin împăr­tă­și­rea expe­rien­țe­lor noas­tre și a bucu­ri­ei mân­tu­i­rii pe care o avem în suflet!

Sunteți aștep­tați cu drag!

Departamentul de Tineret Banat – Generația ’90