Tabără de tineret, 21–23 septembrie 2012

DRAGI TINERI AI CONFERINȚEI ARDEALUL DE SUD,
Sunteți invi­tați la tabă­ra de tine­ret ce va avea loc în data de 21–23 sep­tem­brie 2012 la CAMPUS AZSMR PORUMBACU DE SUS, cu tema

“TINERI ÎNVINGĂTORI”

“Atunci noi ne vom bucu­ra de biru­in­ța ta, și vom flu­tu­ra stea­gul în Numele Dumnezeului nostru.”

Din pro­gram
— Studiu din cuvân­tul lui Dumnezeu
— Grupe de rugăciune
— Discuții pe tema taberei
— Cântări, poe­zii, expe­rien­țe din par­tea tinerilor
— Recreere, foc de tabă­ră, jocuri
— Discuții organizatorice

Deschiderea tabe­rei va avea loc la ora 19, iar caza­rea se va face până la ora 18.30.
Invita-ți și prietenii!
Dacă nu aveți posi­bi­li­ta­te mate­ria­lă și totuși doriți să par­ti­ci­pați, sunați!
Rugați-vă pen­tru buna des­fă­șu­ra­re a taberei.
Gândiți-vă la pro­iec­te pen­tru urmă­toa­re­le întâlniri.

Costul cază­rii + masa este de 100 lei\persoană pe toa­tă perioada.
PENTRU ÎNSCRIERI SAU DETALII SUNAȚI LA 0727300723 — Cristian Radoiaș sau 0741099169 — Adriana Crăcea.
Înscrierile se fac până pe 16 sep­tem­brie 2012.

VĂ AȘTEPTĂM SĂ FIȚI ÎNVINGĂTORI!