Tabără de tineret la Gladna Română, 5–7 octombrie 2012

Rațiune sau pasiune

Judecători 14:3 u.p
„Ia-mi‑o, căci îmi place“

Stimați tineri din Conferința Banat și nu numai, avem deo­se­bi­ta plă­ce­re să vă invi­tăm în peri­oa­da 5–7 octom­brie 2012 la o tabă­ră pre­gă­ti­tă pen­tru voi sub gene­ri­cul Rațiune sau pasiu­ne ce se va des­fă­șu­ra la poa­le­le Munților Poiana Ruscă într-un cadru liniș­tit și frumos.

Cum ajungi la locație?
De la Făget spre Colonia Mica, urmea­ză Drăgșinești — Gladna Montană — Gladna Română. În Gladna Română ajungi la Căminul Cultural sau Școala și nu faci cur­ba la dreap­ta pe prin­ci­pa­lă ci mergi îna­in­te pe dru­mul de țară 3 km prin pădu­re până la Restaurantul Pensiune „La Dănilă”.

Preț caza­re: — 30 RON/noapte/pat
— 10 RON/noapte/salteaua ta
— Gratis pen­tru cort
— Tineri care își doresc să vină dar nu dis­pun de resur­se vă rugăm să ne contactați.
Mâncarea o adu­ce fie­ca­re, aici exis­tând bucă­tă­rie la dis­po­zi­ția noas­tră pen­tru gătit sau încă­l­zit mâncarea.

Din pro­gram:
— Studiu din Căminul Advent cap.26–28 și Judecători cap.14
— Studii cu Emil Barbu și Cristi Paulescu pe tema genericului
— Program de lau­dă: cân­tări, poe­zii, experiențe
— Repetiție de cor pen­tru un pro­iect de con­cert de sfâr­șit de an
— Alte pla­nuri, suges­tii și proiecte
— Plimbare în natură
— Discuții pe ateliere
— Foc de tabă­ră cu mămă­li­gu­ța la cea­un și cartofi
— Jocuri și con­curs de gătit
— Excursie la munte

Utile:
— Ținuta cores­pun­ză­toa­re evenimentului
— Haine groa­se, bocanci, lanternă

Invită-ți un pri­e­ten și roa­gă-te pen­tru el!
Înscrie-te pana cel târ­ziu 03 octom­brie 2012, locu­ri­le la pat fiind limitate!
Nu uita s[ ajungi vine­rea cel târ­ziu la 18:30, soa­re­le apu­ne la ora 19.00.

Informații și înscri­eri: Cristi Tona 0768258486
Doru Sârbu 0727300739

Te aștep­tăm cu drag!