Tabără de tineret în Banat, stațiunea Moneasa, 19–21 noiembrie 2010

“Curat într‑o lume murdară”

“Cum ar putea să iasă dintr‑o fiin­ță necu­ra­tă un om curat? Nu poa­te să iasă nici­u­nul.” (Iov 14:4)

Departamentul de tine­ret al con­fe­rin­ței Banat orga­ni­zea­ză în peri­oa­da 19–21 noiem­brie o tabă­ră pen­tru tineri în sta­țiu­nea turis­ti­ca Moneasa, jud. Arad.
Tabăra va cuprin­de: stu­diu, rugă­ciu­ne, dis­cu­ții pe ate­li­e­re, cân­tări, poe­zii, expe­rien­te și posi­bil o excur­sie. Ca stu­diu: Căminul advent capi­to­le­le 19–20 și Experiente și viziuni capi­to­le­le “O altă des­cri­e­re” și “Sanctuarul”.

Condiții de caza­re: Hotel Panoramic, came­re cu 2, 3, 4 locuri și posi­bil o sal­tea, baie pro­prie și încălzire.
Cazarea pe noap­te: 30 lei/ pat 20 lei/ saltea.
Opțional: 3 mese — 20 lei (doar dacă sunt min. 40 persoane)

Data limi­tă pen­tru înscri­e­re: 18 noiembrie.
Soarele apu­ne la ore­le 16.59. Se reco­man­dă sosi­rea în tabă­ră până la ore­le 16.

Amplasare:
Este așe­za­tă în minu­na­ta sta­țiu­ne bal­neo-cli­ma­te­rică Moneasa, la o alti­tu­di­ne de 290m, la poa­le­le mun­ți­lor Codru-Moma, într-un cadru miri­fic, pe valea pârâu­lui Moneasa.
Modalități de ajun­ge­re la tabără:
Gara Sebiș + 18 km trans­port auto;
Gara Arad + 100 km trans­port auto.

Pentru infor­ma­ții suplimentare:

Cristian Tona – tel. 0768258486
— e‑mail:

Ovidiu Cosma – tel. 0724241656
— e‑mail:

Vă aștep­tăm cu drag!