Tabără de tineret — Ciocanu

Dragi tineri, vă invi­tăm la întru­ni­rea de tine­ret ce va avea loc la Pensiunea Serafin din satul Ciocanu, jud. Argeș, în peri­oa­da 10–12 noiem­brie 2017 cu tema: „Maratonul celor puternici”

hotel-pensiunea-serafin-bran-moeciu-39
Verset motto:
„Eu, deci, alerg, dar nu ca și cum n‑aș ști înco­tro alerg” 1 Corinteni 9.26

Deschiderea întru­ni­rii va avea loc în data de 10 noiem­brie, la ora 16.40 , iar caza­rea se va face între ore­le 14–16.30. Vă rugăm să ajun­geți îna­in­te de des­chi­de­rea sabatului(ora 16.40).
Cazarea se face în came­re de 2,3,4 și 8 locuri.(locurile sunt limitate)
Costul cază­rii este de 80 lei persoană(toată peri­oa­da). Mâncarea va fi pe cont propriu.
Cei care doresc să par­ti­ci­pe doar pe sabat (de sâm­bă­tă dimi­nea­ța până sâm­bă­tă sea­ra) să ne anun­țe. Costul este de 10 lei/persoană.
Pentru copii caza­rea este gra­tu­i­tă dacă doar­me cu părin­te­le în ace­lași pat.
Înscrierile se fac până pe data de 1 noiem­brie 2017 la tel:
0767276582-Cristian Paulescu      0727300723-Cristian Rădoiaș     0773700806-Slavic Popa


Din pro­gram: stu­diu, ate­li­e­re de dis­cu­ții, rugă­ciu­ne, expe­rien­țe, cân­tări, foc de tabă­ră (dacă ne per­mi­te vre­mea), acti­vi­tăți recre­a­ti­ve, plim­ba­re în natu­ră (dumi­ni­că vom vizi­ta peș­te­ra Dâmbovicioara sau alte locuri)

De reți­nut:
‑RUGAȚI-VĂ PENTRU ACEASTĂ ÎNTRUNIRE!
‑Toți cei care aveți instru­men­te muzi­ca­le și doriți să lău­dați pe Domnul în cadrul tabe­rei, sun­teți rugați să le luați cu voi pen­tru a cân­ta pe par­cur­sul programului.
‑INVITĂ-ȚI PRIETENII
‑Ești dori­tor să par­ti­cipi și nu ai posi­bi­li­ta­te, te rog să suni.
‑Programul va fi res­pec­tat de toți par­ti­ci­pan­ții la tabără.

Informații uti­le:
Pensiunea Serafin se află pe ruta Bran-Câmpulung.
Pentru cei care vin din­spre Brașov, după ce se ajun­ge în Fundata , se urmă­reș­te indi­ca­to­rul de Șirnea(dreapta), apoi în loca­li­ta­tea Șirnea se urmă­reș­te Ciocanu(aprox. 1 Km de drum de piatră).
Pentru cei care vin din­spre Câmpulung, în Localitatea Dâmbovicioara se urmă­reș­te indi­ca­to­rul de Ciocanu(Șirnea).

Organizatori: Departamentul de Tineret al Conferinței Oltenia, Departamentul de Tineret al Conferinței Ardealul de Sud și Departamentul de Tineret al Conferinței Muntenia.
Vă așteptăm!

Programul tabe­rei de tine­ret 10–12 noiem­brie 2017

Vineri 10 noiem­brie 2017

14.00–16.30 — Cazarea
16.40 — Deschiderea Sabatului
18.00–19.00 — Cina
19.00–21.00 — Prezentare 1, momen­te de laudă,
23.00 — Stingerea

Sâmbătă 11 noiem­brie 2017

8.00–8.15 — Altarul de dimineață
8.15–9.00 — Micul dejun
9.00–9.30 — Laudă și rugăciune
9.30–10.40 — Școala de sabat
11.00–12.30 — Prezentare 2
13.00–14.00 — Prânzul
14.00–16.00 — Recreere
16.00–18.00 — Program de laudă
18.00–19.00 — Cina
19.00- 22.00 ‑Diverse activități
23.00 — Stingerea

Duminică 12 noiem­brie 2017

8.00–8.15 — Altarul de dimineață
8.15–9.00 — Micul dejun
9.30–10.30 — Program de înche­ie­re al taberei
10.30 — Activități și dru­me­ție în natură(Cheile și peș­te­ra Dâmbovicioarei)

13711840