Tabără pentru tineri, 27–29 septembrie 2013

Tabără pentru tineri septembrie 2013

Dragi tineri,

Departamentul de Tineret al Conferinței Ardealul de Sud, vă invi­tă la tabă­ra pen­tru tineri cu tema:

„ULTIMELE EVENIMENTE DE PE TERRA”

Tabăra va avea loc în 27–29 sep­tem­brie 2013 la Campus Porumbacu.

Costul este de 100 RON/pers/toată peri­oa­da taberei.

Pentru o bună des­fă­șu­ra­re a pro­gra­me­lor, vă rugăm să citiți din car­tea „Marea Luptă” capi­to­le­le: Scopul Papalității, Conflictul care se apro­pie, Timpul Strâmtorării, Poporul lui Dumnezeu salvat!

La aceas­tă tabă­ră ne vom bucu­ra de:

  • Studiu
  • Ateliere de discuție
  • Activități în aer liber
  • Hrană foar­te bună și sănătoasă
  • Aer de munte

Nu uitați să luați:

  • Biblia
  • Haine decen­te adec­va­te pen­tru vre­me mai rece

Pentru înscri­eri (până pe 23 sep­tem­brie 2013) sau alte deta­lii sunați la 0727300723 — Cristian Rădoiaș sau 0741099169 — Adriana Crăcea.

Cazarea se va des­fă­șu­ra vineri până la ora 18.30.

Rugați-vă pen­tru buna des­fă­șu­ra­re a taberei!

Vă aștep­tăm!